>> นักเรียนต้องลงชื่อเข้าสู่ระบบหน้าหลักก่อนทำแบบฝึกหัด โดยใช้  Account "@yupparaj.ac.th" 

———————————————————————————————————————————