เข้าสู่ระบบ
1
————————————————————————————————————————
เมนูหลัก 1
     แนะนำการใช้งาน
     คำอธิบายรายวิชา
     หน่วยการเรียนรู้
     ผลงานนักเรียน
     แลกเปลี่ยนเรียนรู้

————————————————————————————————————————
เนื้อหาบทเรียน 1
     แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน
     บทเรียนที่ 1 แนะนำภาษาซี
     บทเรียนที่ 2 การเขียนผังงาน Flowchart
     บทเรียนที่ 3 การใช้งาน Code::Blocks
     บทเรียนที่ 4 ชนิดข้อมูลและตัวแปร
     บทเรียนที่ 5 การแสดงผลบนจอภาพและรับข้อมูลจากคีย์บอร์ด
     บทเรียนที่ 6 การวนรอบและหยุดการทำงานของโปรแกรม
     บทเรียนที่ 7 การตรวจสอบเงื่อนไขและเลือกการทำงานของโปรแกรม
     บทเรียนที่ 8 ฟังก์ชัน (Function)
     บทเรียนที่ 9 โครงงานคอมพิวเตอร์
     แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์หลังเรียน

————————————————————————————————————————
แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม 1
     https://programming.in.th/
     http://www.c-faq.com
     https://th.wikipedia.org/wiki/ภาษาซี
     http://en.cppreference.com

————————————————————————————————————————