ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ฝ่ายบุคลากร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

  • ปกแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คลิก [ ดาวน์โหลดเอกสาร ]
  • แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ยังไม่มีวิทยฐานะ) คลิก [ ดาวน์โหลดเอกสาร ]
  • แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู คศ.2 (ชำนาญการ) คลิก [ ดาวน์โหลดเอกสาร ]
  • แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู คศ.3 (ชำนาญการพิเศษ) คลิก [ ดาวน์โหลดเอกสาร ]