ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ข่าวกิจกรรมทั้งหมด ข่าวกิจกรรม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

พิธีบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐิน
          วันที่ 17 ตุลาคม 2563 พลเอก หน่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ประธานมูลนิธิเพชรรัตน - สุวัทนา ทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐิน ซึ่ง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประทานแก่ มูลนิธิเ...
พิธีอำลาสถาบันให้กับผู้บริหารและครูที่จะเกษียณอายุราชการ ปี 2563
วันที่ 30 กันยายน 2563 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยนายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้จัดพิธีอำลาสถาบันให้กับผู้บริหารและครูที่จะเกษียณอายุราชการ ปี 2563 ณ สนามหน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสม...
พิธีสถาปนาตำแหน่งสภานักเรียน - ประธานคณะสี ปีการศึกษา 2563
        วันที่ 14 สิงหาคม 2563 นายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีสถาปนาตำแหน่งสภานักเรียน - ประธานคณะสี ปีการศึกษา 2563 โดยประธานในพิธี และคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมเป็นเกียรต...

คนเก่งยุพราชทั้งหมด คนเก่งยุพราชวิทยาลัย