ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมทั้งหมด ข่าวกิจกรรม

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" ศึกษาดูงานห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Gifted English , English Program และ International Program
นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ก (ภาษาอังกฤษ) ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนแม่สะเรียง "...
๐๙ มีนาคม ๒๕๖๕ พิธีเปิดกีฬายุพราชฯ-เตรียมทหาร
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยนายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ร่วมกับ พลตรี โกญจนาท ธูปเทียนรัตน์ ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันป้องกันประเทศ จัดการแข่งขันกีฬาประเพณี ระหว่างโรงเรียนยุพราชวิทยาล...
๐๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เสวนาวิชาการยุพราชฯ-เตรียมทหาร          
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยนายพูลศักดิ์ จิตสว่าง  ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ร่วมกับ พลตรี โกญจนาท ธูปเทียนรัตน์ ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันป้องกันประเทศ จัดการแข่งขันกีฬาประเพณี ระหว่างโรงเรียนยุพราชวิทยา...