การประกวด “Library Ambassadors 2020” ครั้งที่ 1
วันที่ 29 ตุลาคม 2563   ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ร่วมกับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จัดให้มีการประกวด “Library Ambassadors 2020” ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมอาคารนวรัตน์ เพื่อส่งเสริมการอ่าน ฝึกใ...
พิธีบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐิน
          วันที่ 17 ตุลาคม 2563 พลเอก หน่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ประธานมูลนิธิเพชรรัตน - สุวัทนา ทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐิน ซึ่ง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประทานแก่ มูลนิธิเ...
พิธีอำลาสถาบันให้กับผู้บริหารและครูที่จะเกษียณอายุราชการ ปี 2563
วันที่ 30 กันยายน 2563 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยนายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้จัดพิธีอำลาสถาบันให้กับผู้บริหารและครูที่จะเกษียณอายุราชการ ปี 2563 ณ สนามหน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสม...