ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมทั้งหมด ข่าวกิจกรรม

รางวัลชนะเลิศ การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมหญิงล้วน โครงการโลกยุคใหม่ ในวันวิสาขบูชา
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมหญิงล้วน โครงการโลกยุคใหม่ ในวันวิสาขบูชา และโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องใ...
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับครูชัยวัฒน์ แก้วดำ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้รับเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ภายใต้โครงการ "คนดีวิถีพุทธ" เนื่องในวันวิสาขบูชา
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับครูชัยวัฒน์ แก้วดำ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้รับเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ภายใต้โครงการ "คนดีวิถีพุทธ" เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 ใ...
รางวัลชนะเลิศ รายการแข่งขันประกวดวาดภาพดิจิทัลเชิงอนุรักษ์ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ รักษ์สงกรานต์ รักษ์สิ่งแวดล้อม
ยุพราชศิลปินชนะเลิศการประกวด Digital art for theEnvironment Contest 2024 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนันท์นภัส ชัยชนะบรรยง นักเรียนชั้น ม.6/12 ได้รับรางวัลชนะเลิศ รายการแข่งขันประกวดวาดภาพดิจิทัลเชิงอนุรักษ์ ประ...
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ นายปฏิกาญจน์ หลุยจำวัล นายเอื้ออังกูร ลิ่มสุวรรณ นักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย รับพระราชทานเข็ม TO BE NUMBER ONE IDOL
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ นายปฏิกาญจน์ หลุยจำวัล นายเอื้ออังกูร ลิ่มสุวรรณ นักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย รับพระราชทานเข็ม TO BE NUMBER ONE IDOL 14 วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567 ผู้เข้า...