.: ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้แทนศิษย์เก่า)

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  17/06/2567

ดาวน์โหลดเอกสาร :  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้แทนศิษย์เก่า)


    รายละเอียดข่าว