.: ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

เรื่อง  ประกาศผลการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้แทนศิษย์เก่า)

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  21/06/2567

ดาวน์โหลดเอกสาร :  ประกาศผลการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้แทนศิษย์เก่า)


    รายละเอียดข่าว