สื่อวีดิทัศน์การสอน เรื่อง :: คอมเมนต์ในภาษาซี ::

——————————————————————————————————————————

        Comment เป็นส่วนของโปรแกรมที่คอมไพเลอร์ไม่ต้องคอมไพล์ หมายความว่า เมื่อคอมไพเลอร์ทำ
การคอมไพล์มาถึงส่วนของ Comment คอมไพเลอร์จะข้ามส่วนนั้นไปโดยไม่ต้องคอมไพล์ การใช้คอมเมนต์ในโปรแกรมจะมี 2 ลักษณะ คือ

        1. ใช้ Comment อธิบายความหมายของโปรแกรมในส่วนนั้น ซึ่งคำอธิบายนี้จะทำให้เราทราบ
การทำงานของโปรแกรมได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในกรณีที่โปรแกรมนั้นถูกเขียนไว้นานแล้ว เมื่อนำกลับ
มาใช้ใหม่ Comment จะช่วยให้เราเข้าใจการทำงานของโปรแกรมได้เร็วขึ้น

        2. ใช้ Comment เพื่อหยุดการทำงานบางส่วนของโปรแกรมชั่วคราว ซึ่งใช้ในกรณีที่เราต้องการตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมเป็นส่วน ๆ วิธีนี้มีประโยชน์สำหรับการตรวจสอบโปรแกรมที่มีความยาวมาก กล่าวคือ ถ้าต้องการให้ส่วนใดของโปรแกรมหยุดทำงานชั่วคราว เราก็จัดให้ส่วนนั้นเป็นคอมเมนต์ เมื่อรันโปรแกรมผลที่ได้จะมาจากส่วนอื่นที่เหลืออยู่ ด้วยวิธีการนี้จะช่วยให้เราสามารถเข้าใจการทำงาน และค้นหา
ความผิดในโปรแกรมได้เร็วขึ้น

——————————————————————————————————————————

คอมเมนต์ในภาษาซีมี 2 แบบคือ 1
        1. Line Comment ป็น Comment บรรทัดเดียว ใช้เครื่องหมาย // ซึ่ง Comment ประเภทนี้จะมีผลต่อบรรทัดหรือข้อความที่อยู่หลัง เครื่องหมาย // เพียงบรรทัดเดียวเท่านั้น ดังนั้นถ้าต้องการทำ comment หลาย ๆ บรรทัด จึงต้องเขียน // ในทุก ๆ บรรทัดที่ทำ Comment เช่น

                // บรรทัดนี้เป็น Comment หรือหมายเหตุ หรือคำอธิบายโปรแกรม
                // Comment จะไม่มีผลต่อโปรแกรม
                // Comment ประเภทนี้ มีผลเพียงบรรทัดเดียวเท่านั้น
                // Comment จะวางไว้ตรงไหนของโปรแกรมก็ได้


ตัวอย่างที่ 1 การ Comment บรรทัดเดียว
——————————————————————————————————————————

        2. Block Comment เป็น Comment หลายบรรทัด ที่ใช้ได้หลายบรรทัด การเขียน Comment ประเภทนี้ใช้เครื่องหมาย /* และ */ ข้อความใดที่อยู่ในเครื่องหมาย /* และ */ จะเป็น Comment ทั้งหมด เช่น

                 /* ต่อไปนี้เป็น Comment แบบหลายบรรทัด
                บรรทัดนี้ก็เป็น Comment 
                Comment จะไม่มีผลต่อโปรแกรม
                ภายใน Comment สามารถเขียนผิดหลักไวยากรณ์ภาษาได้
                เพราะ Compilor ไม่สนใจ Comment
                */


ตัวอย่างที่ 2 การ Comment หลายบรรทัด

        แต่การใช้ Block Comment มีข้อควรระวังก็คือ Code ที่เราจะ Comment นั้นห้ามมี Block Comment อยู่ (ห้าม Block Comment ซ้อนกัน) จะทำให้ Compile ไม่ผ่านได้


ตัวอย่างที่ 3 Block Comment ที่ Compile ไม่ผ่าน

(แหล่งข้อมูล...  คู่มือเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C ฉบับสมบูรณ์ / อรพิน ประวัติบริสุทธิ์)
——————————————————————————————————————————