.: ข่าวกิจกรรม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

กิจกรรม  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับครูชัยวัฒน์ แก้วดำ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้รับเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ภายใต้โครงการ "คนดีวิถีพุทธ" เนื่องในวันวิสาขบูชา

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  21/05/2567Lights

    รายละเอียด


โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับครูชัยวัฒน์ แก้วดำ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้รับเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ภายใต้โครงการ "คนดีวิถีพุทธ" เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 ณ พุทธสถานเชียงใหม่