.: ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

เรื่อง  ประกาศโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เรื่อง การสรรหาและการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า)

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  28/05/2567

ดาวน์โหลดเอกสาร :  ประกาศโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เรื่อง การสรรหาและการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า)


    รายละเอียดข่าว