.: ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

เรื่อง  ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  10/05/2567


    รายละเอียดข่าว


ตารางเรียนนักเรียน

LINK https://drive.google.com/drive/folders/1ICQGbSV8fPaW03lqxUOeSE2xMAgoo3r1