.: ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่งานสารบรรณ สังกัดฝ่ายอำนวยการ

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  19/03/2567

ดาวน์โหลดเอกสาร :  ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่งานสารบรรณ สังกัดฝ่ายอำนวยการ


    รายละเอียดข่าว