.: ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

เรื่อง  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  25/01/2567

ดาวน์โหลดเอกสาร :  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป


    รายละเอียดข่าว