.: ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

เรื่อง  ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  06/12/2566

ดาวน์โหลดเอกสาร :  ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566


    รายละเอียดข่าว