.: ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

เรื่อง  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ สังกัดฝ่ายอำนวยการ

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  03/11/2566

ดาวน์โหลดเอกสาร :  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ สังกัดฝ่ายอำนวยการ


    รายละเอียดข่าว