.: ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

เรื่อง  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ (เลขานุการ) ประเภทจ้างเหมาบริการ

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  20/10/2566

ดาวน์โหลดเอกสาร :  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ (เลขานุการ) ประเภทจ้างเหมาบริการ


    รายละเอียดข่าว