.: ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

เรื่อง  การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนการเป็นนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 รอบโครงการเรียนดี

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  18/10/2566

ดาวน์โหลดเอกสาร :  การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนการเป็นนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 รอบโครงการเรียนดี


    รายละเอียดข่าว