.: ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

เรื่อง   ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 (นักเรียนภายนอก) รอบโครงการเรียนดี ปีการศึกษา 2567

เขียนโดย :  ฝ่ายวิชาการ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  12/10/2566

ดาวน์โหลดเอกสาร :   ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 (นักเรียนภายนอก) รอบโครงการเรียนดี ปีการศึกษา 2567


    รายละเอียดข่าว