.: ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกเจ้าพนักงานการเงินบัญชี (ประเภทจ้างเหมาบริการ)

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  10/10/2566

ดาวน์โหลดเอกสาร :  ผลการสอบคัดเลือกเจ้าพนักงานการเงินบัญชี (ประเภทจ้างเหมาบริการ)


    รายละเอียดข่าว