.: ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

เรื่อง  รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2566 ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา (ทุนเรียนดี) ชั้น ม.4 รอบโครงการเรียนดี (โควตาภายใน)

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  06/08/2566

ดาวน์โหลดเอกสาร :  รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2566 ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา (ทุนเรียนดี) ชั้น ม.4 รอบโครงการเรียนดี (โควตาภายใน)


    รายละเอียดข่าว