.: ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบโครงการเรียนดี ปีการศึกษา 2567

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  06/08/2566

ดาวน์โหลดเอกสาร :  การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบโครงการเรียนดี ปีการศึกษา 2567


    รายละเอียดข่าว