.: ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่สำนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผน ฝ่ายนโยบายและแผน

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  26/05/2566

ดาวน์โหลดเอกสาร :  ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่สำนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผน ฝ่ายนโยบายและแผน


    รายละเอียดข่าว