.: ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

เรื่อง  ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  11/05/2566


    รายละเอียดข่าว


ตารางเรียนนักเรียน

LINK https://drive.google.com/drive/folders/1EB_u7TjZAWYhZ10WQxucvrA7tkTQB2_d