.: ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุด (ประเภทจ้างเหมาบริการ)

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  29/04/2566

ดาวน์โหลดเอกสาร :  ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุด (ประเภทจ้างเหมาบริการ)


    รายละเอียดข่าว