.: ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

เรื่อง  เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติเจ้าพนักงานห้องสมุดเป็นวันที่ 26 เมษายน 2566

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  25/04/2566


    รายละเอียดข่าว


เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติเจ้าพนักงานห้องสมุดเป็นวันที่ 26 เมษายน 2566