.: ข่าวกิจกรรม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

กิจกรรม  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเจ้าภาพการจัดงาน การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ระดับชาติ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2566

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  01/06/2567Lights

    รายละเอียด


วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ พิธีเปิดการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ ระดับชาติ

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยนายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประธานศูนย์เครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม กลุ่มภาคเหนือตอนบน เจ้าภาพการจัดงาน การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ระดับชาติ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2566 โดยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีกำหนดการแข่งขันระหว่างวันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2567 ณ สนามแข่งขันภายในโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 231 คน คณะกรรมการตัดสินซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากผู้แทนครูฟิสิกส์ จากโรงเรียนในเครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขัน รวมถึงมีกรรมการประจำห้องแข่งขัน คณะดำเนินงานจาก สพฐ. และ สสวท. และคณะทำงานของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 424 คน มีทีมแข่งขันจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมการแข่งขัน รวมทั้งสิ้น 33 ทีม ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน โดยมีนางปริศนา วรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมดารารัศมี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ข่าว-ภาพ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย