.: ข่าวกิจกรรม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

กิจกรรม  รางวัลชนะเลิศ การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมหญิงล้วน โครงการโลกยุคใหม่ ในวันวิสาขบูชา

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  21/05/2567Lights

    รายละเอียด


โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมหญิงล้วน โครงการโลกยุคใหม่ ในวันวิสาขบูชา และโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2567

นักเรียนผู้เข้าประกวด ได้แก่

1. เด็กหญิงณิชกมล บัวตรง ม.2/3

2. เด็กหญิงอารยา บุญสง่า ม.2/13

3. นางสาวพัชญ์ชิสา พิมุน ม.4/4

4. นางสาวญาณิศา สาธรรม ม.5/17

5. นางสาวสวิชญา เรืองฤทธิ์ ม.6/12

โดยมีครูณัฐชริญา ธินันท์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เป็นครูผู้ควบคุม