.: ข่าวกิจกรรม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

กิจกรรม  กิจกรรม “YRC Genius by Yupparaj Library”

เขียนโดย :  กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  21/06/2565Lights

    รายละเอียด


วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้เปิดกิจกรรม “YRC Genius by Yupparaj Library” อีกครั้ง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มอบความรู้ดีๆ ให้กับนักเรียนคุณครูและบุคลากรของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ณ หน้าแถวบริเวณเสาธงของโรงเรียนฯ หลังจากห่างหายไปนาน เนื่องจากวิกฤตการณ์ของโรคโควิด 19