.: ข่าวกิจกรรม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

กิจกรรม  ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ศึกษาดูงานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (ห้องเรียนพิเศษ)

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  15/03/2565Lights

    รายละเอียด


 

นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหารและครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เชียงใหม่ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (ห้องเรียนพิเศษ) ณ ห้องประชุมตึกยุพราช โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย