.: ข่าวกิจกรรม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

กิจกรรม  ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" ศึกษาดูงานห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Gifted English , English Program และ International Program

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  11/03/2565Lights

    รายละเอียด


นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ก (ภาษาอังกฤษ) ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าศึกษาดูงานห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Gifted English , English Program และ International Program พร้อมลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกับโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" ณ ห้องประชุมตึกยุพราช โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/119814014881641/permalink/1763586543837705/