.: ข่าวกิจกรรม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

กิจกรรม  ๐๙ มีนาคม ๒๕๖๕ พิธีเปิดกีฬายุพราชฯ-เตรียมทหาร

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  09/03/2565Lights

    รายละเอียด


โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยนายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ร่วมกับ พลตรี โกญจนาท ธูปเทียนรัตน์ ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันป้องกันประเทศ จัดการแข่งขันกีฬาประเพณี ระหว่างโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกับโรงเรียนเตรียมทหาร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีการศึกษา ในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ ๓๑ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพ และได้รับเกียรติจาก พลตรีสันติ สุขป้อม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา ณ สนามกีฬาโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ภาพเพิ่มเติมได้ที่
พิธีเปิด : https://www.facebook.com/groups/119814014881641/permalink/1762957577233935/
ขบวนพาเหรด : https://www.facebook.com/groups/119814014881641/permalink/1763543143842045/
กีฬาครูและนักเรียน : https://www.facebook.com/groups/119814014881641/permalink/1763437320519294/
พิธีปิด : https://www.facebook.com/groups/119814014881641/permalink/1763559153840444/