.: ข่าวกิจกรรม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

กิจกรรม  ๐๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เสวนาวิชาการยุพราชฯ-เตรียมทหาร          

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  09/03/2565Lights

    รายละเอียด


โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยนายพูลศักดิ์ จิตสว่าง  ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ร่วมกับ พลตรี โกญจนาท ธูปเทียนรัตน์ ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันป้องกันประเทศ จัดการแข่งขันกีฬาประเพณี ระหว่างโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกับโรงเรียนเตรียมทหาร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีการศึกษา ในครั้งนี้นับเป็น   ครั้งที่ ๓๑โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพ  ภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/119814014881641/permalink/1762957337233959/