.: ข่าวกิจกรรม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

กิจกรรม  ๐๘ มีนาคม ๒๕๖๕ การแข่งขันกอล์ฟ งานกีฬาประเพณี ยุพราชฯ - เตรียมทหาร

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  08/03/2565Lights

    รายละเอียด


โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยนายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ร่วมกับ พลตรี โกญจนาท ธูปเทียนรัตน์ ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันป้องกันประเทศ จัดการแข่งขันกีฬาประเพณี ระหว่างโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกับโรงเรียนเตรียมทหาร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีการศึกษา ในครั้งนี้นับเป็น ครั้งที่ ๓๑โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพ และในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ได้จัดให้มีการแข่งขันกอล์ฟ ระหว่างบุคลากรโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กับบุคลากรโรงเรียนเตรียมทหาร ณ สนามกอล์ฟอาทิตยา กอล์ฟแอนด์รีสอร์ท ลำพูน

ภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/119814014881641/permalink/1761615564034803/