.: ข่าวกิจกรรม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

กิจกรรม  ๐๔ มีนาคม ๒๕๖๕ อบรมการใช้แอพลิเคชัน Live worksheet, Canva และ I Love Library

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  04/03/2565Lights

    รายละเอียด


นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการอบรมการใช้แอพลิเคชัน Live worksheet, Canva และ I Love Library พัฒนาสือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ภาพเพิีมเติมได้ทึ่ : https://www.facebook.com/groups/119814014881641/permalink/1758856367644056/