.: ข่าวกิจกรรม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

กิจกรรม  ๐๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ประชุมกรรมการสถานศึกษาฯ

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  02/03/2565Lights

    รายละเอียด


นายบุญเสริญ สุริยา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดให้มีการประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมตึกยุพราช โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย