.: ข่าวกิจกรรม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

กิจกรรม  ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ พิธีทำบุญสืบชาตาเรือนแก้ว

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  25/02/2565Lights

    รายละเอียด


โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยนายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้จัดพิธีทำบุญสืบชาตาพิพิธภัณฑ์เรือนแก้ว เพื่อเป็นสิริมงคล และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม โดยมีคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเข้าร่วมพิธี ณ อาคารพิพิธภัณฑ์เรือนแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/119814014881641/permalink/1753805811482445/