.: ข่าวกิจกรรม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

กิจกรรม  ๐๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ประชุมขับเคลื่อนโรงเรียนศูนย์ความเป็นเลิศฯ

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  04/02/2565Lights

    รายละเอียด


โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยนายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู ร่วมให้การต้อนรับ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสเป็นประธานนำการประชุมขับเคลื่อนโรงเรียนศูนย์ความเป็นเลิศ โครงการความร่วมมือการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ระหว่างประเทศไทย และประเทศสิงคโปร์ (Centres of Excellence in STEM Education: CoEs) ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 โดยมีผู้ร่วมประชุม คือ ผู้บริหารระดับสูงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูโรงเรียนศูนย์ความเป็นเลิศ โครงการความร่วมมือการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ระหว่างประเทศไทย และประเทศสิงคโปร์ (Centres of Excellence in STEM Education: CoEs) ทั้ง 10 ศูนย์ เพื่อมอบนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานแก่โรงเรียนศูนย์ความเป็นเลิศฯ เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการเป็นผู้นำสะเต็มศึกษาแห่งประเทศไทย และสามารถประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ ต่อไปในภายภาคหน้า ณ หอประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการดารารัศมี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/119814014881641/permalink/1739437109585982/