.: ข่าวกิจกรรม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

กิจกรรม  ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ งานมหกรรมภาษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  28/01/2565Lights

    รายละเอียด


 

ตามที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ข ภาษาฝรั่งเศส ได้จัดกิจกรรม Language Festival ๒๐๒๒ (รูปแบบออนไลน์) เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ยึดหลักด้านคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน การยกผลสัมฤทธิ์ การพัฒนาทักษะทางภาษา รวมถึงการสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางภาษาอย่างหลากหลาย โดยนายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้มอบหมายให้นายสมบัติ คำบุญสูง รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษา เป็นประธานเปิด กิจกรรม Language Festival ๒๐๒๒ (รูปแบบออนไลน์) และนางไพรินทร์ นันทเสน หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ข (ภาษาฝรั่งเศส) กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมตึกยุพราช โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

ภาพเพิ่มเติมได้ที่  : https://www.facebook.com/groups/119814014881641/permalink/1734660636730296/