.: ข่าวกิจกรรม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

กิจกรรม  ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ ศึกษาดูงาน ปชส.วัฒโนทัยพายัพ

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  26/03/2565Lights

    รายละเอียด


นายดิสกร นินนาทโยธิน หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย พร้อมคณะ เข้าศึกษาดูงาน งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนายณรงค์ชัย วรรณมณี ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไปและนางศรีภรณ์ ณะวงศ์ษา หัวหน้างานประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ พร้อมคณะร่วมให้การต้อนรับ

ภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/119814014881641/permalink/1733874323475594/