.: ข่าวกิจกรรม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

กิจกรรม  ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาค่ายนเรศวร

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  25/01/2565Lights

    รายละเอียด


นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย มอบหมายให้นางณิชาภัทร ก๋องแก้ว พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองกำกับการ ๕ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวรมหาราช) ครบรอบปีที่ ๔๐ ณ กองกำกับการ ๕ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพเพิ่มเติมได้ที่่ : https://www.facebook.com/groups/119814014881641/permalink/1732685466927813/