.: ข่าวกิจกรรม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

กิจกรรม  ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานฯ จากจังหวัดภูเก็ต

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  21/01/2565Lights

    รายละเอียด


นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย พร้อมคณะ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและครู จากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เข้าศึกษาดูงาน โครงการห้องเรียนพิเศษ EP (English Program) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ณ ห้องประชุมตึกยุพราช โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  https://www.facebook.com/groups/119814014881641/permalink/1729998337196526/