.: ข่าวกิจกรรม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

กิจกรรม  ๑๙-๐๑-๒๕๖๕ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานฯ

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  19/01/2565Lights

    รายละเอียด


นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย พร้อมคณะ ร่วมให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต จากสถาบันรัชต์ภาคย์ ศูนย์จังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ณ ห้องโสตฯอาคาร ๔ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  https://www.facebook.com/groups/119814014881641/permalink/1728576854005341/