.: ข่าวกิจกรรม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

กิจกรรม  ๑๖-๐๑-๒๕๖๕ "วันครู" ประจำปี ๒๕๖๕

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  16/01/2565Lights

    รายละเอียด


นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรม "วันครู" ครั้งที่ ๖๖ ประจำปี ๒๕๖๕ กลุ่มสหวิทยาเขตดอยสุเทพ ณ หอประชุมโรงเรียนสันกำแพง

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  ภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/119814014881641/permalink/1726680344194992/