.: ข่าวกิจกรรม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

กิจกรรม  ๑๒-๐๑-๒๕๖๕ เฝ้ารับเสด็จกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  12/01/2565Lights

    รายละเอียด


นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย พร้อมนายบุญเสริญ สุริยา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  ภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/119814014881641/permalink/1724081064454920/