.: ข่าวกิจกรรม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

กิจกรรม  พิธีอำลาสถาบัน ผู้บริหาร ครู และลูกจ้างประจำ ผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2562

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  18/09/2562Lights

    รายละเอียด


วันที่ 18 กันยายน 2562 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ร่วมกับภาคีเครือข่าย ครู บุคลากรและนักเรียน จัดพิธีอำลาสถาบัน ผู้บริหาร ครู และลูกจ้างประจำ ผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2562 ณ สนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย