.: ข่าวกิจกรรม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

กิจกรรม  ๑๐-๐๑-๒๕๖๕ ประชุมกรรมการสถานศึกษา

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  10/01/2565Lights

    รายละเอียด


นายบุญเสริญ สุริยา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดให้มีการประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมตึกยุพราช โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ภาพ/ สุพจน์    ข่าว/ งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  ภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/groups/119814014881641/permalink/1723328757863484/