.: ข่าวกิจกรรม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

กิจกรรม  ๒๗-๑๒-๒๕๖๔ ต้อนรับรองกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นฯ

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  27/12/2564Lights

    รายละเอียด


นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหารและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ ข (ภาษาญี่ปุ่น) ร่วมให้การต้อนรับ Mr. SHINZEKI Hiromi รองกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ในโอกาสเยี่ยมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยและปรึกษาความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมตึกยุพราช โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  https://www.facebook.com/groups/119814014881641/permalink/1713284962201197/