.: ข่าวกิจกรรม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

กิจกรรม  ๒๔-๑๒-๒๕๖๔ พิธีทำบุญสืบชะตาหลวง

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  24/12/2564Lights

    รายละเอียด


นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมศิษย์เก่า เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ชมรมเพชรยุพราชฯ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ร่วมจัดพิธีเจริญพุทธมนต์ สืบชะตาหลวง งานครบรอบ ๑๑๖ ปี แห่งการพระราชทานนามโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจากพลเอก โกศล ประทุมชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประธานคณะอนุกรรมการการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ปรึกษาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมชั้น ๓ อาคารศูนย์วิทยบริการดารารัศมี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  https://www.facebook.com/groups/119814014881641/permalink/1711305362399157/