.: ข่าวกิจกรรม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

กิจกรรม  ๒๔-๑๒-๒๕๖๔ พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  25/12/2564Lights

    รายละเอียด


 

นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมศิษย์เก่า เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ชมรมเพชรยุพราชฯ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ร่วมจัดพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว งานครบรอบ ๑๑๖ ปี แห่งการพระราชทานนามโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก นายวรวิทย์ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  เพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/119814014881641/permalink/1711273872402306/