.: ข่าวกิจกรรม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

กิจกรรม  ๒๔-๑๒-๒๕๖๔ พิธีทำบุญตักบาตร ครบรอบ ๑๑๖ ปีฯ

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  23/12/2564Lights

    รายละเอียด


 

นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมศิษย์เก่า เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ชมรมเพชรยุพราชฯ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ร่วมจัดงานครบรอบ ๑๑๖ ปี แห่งการพระราชทานนามโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยจัดกิจกรรมดังนี้

-พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน ๙ รูป ณ ศาลาสหมิตร

-พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

-พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

-พิธีเจริญพุทธมนต์ สืบชะตาหลวง ณ หอประชุมชั้น ๓ อาคารศูนย์วิทยบริการดารารัศมี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย https://www.facebook.com/groups/119814014881641/permalink/1711249712404722/